Julkisten tilojen vedenkulutuksen piilokustannukset

Veden kulutukseen liittyy piilokustannuksia, jotka usein jätetään huomiotta. Julkisissa tiloissa vedenkulutus voi lisätä ylläpitokustannuksia, alentaa kiinteistöjen arvoa ja nostaa sähkölaskuja.

Julkisten tilojen vedenkulutuksen kustannukset ovat usein piilossa lisääntyneiden ylläpitokustannusten muodossa. Julkisten tilojen ylläpitoon käytetyn veden kustannukset voidaan siirtää veronmaksajien maksettavaksi korkeampien verojen tai korkeampien palvelujen hintojen kautta.

Lisääntyneiden ylläpitokustannusten lisäksi julkisten tilojen vedenkulutus voi johtaa myös kiinteistöjen arvon alenemiseen. Lisäksi julkisten tilojen vedenkulutus voi johtaa myös siihen, että kaikkien yhteisön asukkaiden kulut nousevat. Tämä johtuu siitä, että yleishyödyllisten laitosten käytettävät enemmän rahaa vedenkulutukseen täyttääkseen asiakkaidensa kysynnän. Joissain tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että laitoksen kaikkien asiakkaiden maksut nousevat.

Vaikka julkisten tilojen vedenkulutuksen piilokustannukset eivät ehkä näy heti, niillä voi olla merkittävä vaikutus talousarvioon ja yhteisön elämänlaatuun. On tärkeää olla tietoinen näistä kustannuksista, kun tehdään päätöksiä siitä, miten vettä käytetään ja miten vedenkulutusta seurataan julkisissa tiloissa.

Veden todelliset kustannukset: Miksi meidän on säästettävä julkisissa tiloissa

Julkisissa tiloissa, kuten uimahalleissa, kuntosaleilla ja majoituspalveluissa, kuten hotelleissa vedenkulutukseen ja laitteiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomioita. Sveitsin uimahallissa Hyvinkäällä on Aroma Sense suihkut käytössä. Uimahallissa on 200 000 kävijää vuodessa ja päivittäin hallissa on noin 561 suihkussakävijää. Sveitsin uimahallissa huoltomiehet tarvitsee puhdistaa vain suihkulevyjä kaksi kertaa vuodessa, vaikka Hyvinkäällä vesi on kalkkipitoisinta Helsinki-Vantaan alueella. 

Aroma Sense suihkut ovat huoltovapaita. Tarjoamme Aroma Sense suihkuihin kolmen vuoden huoltosopimuksen. Kysy lisää!

Julkisissa tiloissa käytetystä vedestä voi olla hävikkiä vikatilojen, kuten valumien ja vuotojen vuoksi. Näin tuhlataan paitsi vettä myös rahaa, sillä kunnat joutuvat käyttämään enemmän rahaa vedenkäsittelyyn ja pumppaamiseen, jos vettä käytetään enemmän kuin on tarpeen. Lisäksi veden tuhlaus voi johtaa ympäristöongelmiin. On hyvä muistaa, että vesituotanto ja jakelu saavat aikaan runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Lämmin käyttövesi vaikuttaa merkittävästi myös julkisissa tiloissa energiankulutukseen ja siten myös julkisten tilojen käytön hiilijalanjälkeen.

On olemassa useita yksinkertaisia tapoja säästää vettä julkisissa tiloissa. Niitä ovat esimerkiksi vuotojen korjaaminen, vettä säästävien vesikalusteiden asentaminen, tilojen käyttäjien opastaminen vedenkulutusta pienentäviin toimintatapoihin sekä vesikalusteiden huolto ja siivous. Näillä toimilla voimme auttaa säästämään tätä elintärkeää luonnonvaraa ja suojelemaan ympäristöämme.

Miten voimme vähentää vedenkulutusta julkisissa tiloissa?

Vesi on elintärkeä luonnonvara kaikelle elämälle maapallolla. Valitettavasti se on myös rajallinen luonnonvara. On tärkeää löytää keinoja vähentää vedenkulutusta julkisissa tiloissa tämän arvokkaan luonnonvaran säästämiseksi.

Veden kulutusta voidaan vähentää julkisissa tiloissa monin tavoin. Yksi keino on asentaa vettä säästäviä laitteita, kuten vettä säästäviä suihkupäitä. Lisäksi vedensäästöä koskeva valistus voi olla tehokas keino vähentää vedenkulutusta.

Yksi tärkeimmistä asioista, joita voimme tehdä vedenkulutuksen vähentämiseksi julkisissa tiloissa, on yksinkertaisesti olla tietoisia omasta vedenkäytöstämme. Joka kerta, kun avaamme suihkun, hanan tai huuhtelemme vessan, käytämme vettä, jota voitaisiin säästää. Olemalla tietoisia omasta vedenkäytöstämme voimme vaikuttaa suuresti veden kokonaiskulutuksen vähentämiseen.

Hotelleillakin on keinoja säästää vedenkulutuksessa

Hotellit ovat yksi suurimmista vedenkuluttajista majoitus- ja ravitsemisalalla. Hotellien ja ravintoloiden vedenkulutus on noin 300 l/asiakas/vrk ja keskimäärin asiakasta varten hotellissa on noin 5 neliötä/huone. Keskimääräinen kulutus on noin 1,8 m³/m² kuukaudessa.  Suuri osa vedestä myös hotelleissa käytetään suihkuihin. 

Vaikka jotkin hotellit ovat toteuttaneet vedensäästötoimenpiteitä vähentääkseen vedenkulutustaan, monet käyttävät edelleen paljon vettä suihkuihin. Hotellit voivat vähentää suihkuveden kulutusta monin tavoin vaarantamatta asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Yksi tapa on asentaa pienivirtauksisia suihkupäätä. Vähävirtauksiset suihkupäät kuluttavat vähemmän vettä kuin perinteiset suihkupäät, mutta tarjoavat silti hyvän vedenpaineen. Tämä voi säästää huomattavan määrän vettä päivän aikana, varsinkin jos suihkua käyttää useita vieraita. Vuonna 2022 asennetuissa Aroma Sense -suihkuissa on vedenkulutuksen säästöjä on tullut 10% kylmän veden kulutuksesta ja 7,5% lämpimän veden kulutuksen osalta.

Jotkut hotellit tarjoavat nykyään vieraille mahdollisuuden valita erityyppisten suihkujen välillä (esim. tavallinen suihku, ympäristöystävällinen suihku jne.). Kun vieraille annetaan mahdollisuus valita, he todennäköisemmin valitsevat vähemmän vettä käyttävän suihkuvaihtoehdon. Aroma Sense suihkuissa suihkussa vietetty aika on erinomaisen pesutehon ansiosta tavallisia suihkuja lyhyempi.

Toteuttamalla näitä tai muita toimenpiteitä suihkuveden kulutuksen vähentämiseksi hotellit voivat vähentää merkittävästi veden kokonaiskulutusta. Näin ne voivat paitsi säästää rahaa käyttökustannuksissaan myös auttaa säilyttämään arvokkaimman luonnonvaramme – puhtaan raikkaan veden.

Hotellivieraiden on helppo säästää vettä ja vähentää päivittäin käytettävän veden määrää monin eri tavoin. Pienillä muutoksilla jokainen voi saada paljon aikaan.

Vesipuisto Serenassa

Korvattu vesikalusteet Aroma Sense -tekniikalla. Muutos toi vedensäästöä ja paransi suihkujen pesutehoa.

Rajamäen uimahallissa

Vaihdettiin pesutiloihin SJW-käsisuihkut ja Arofix-01-yläsuihkut. Tämä korjasi heikon paineen, toi veden säästöä ja paransi asiakaskokemusta.

Tampereella Courtyard by Marriot -hotellissa

Hotellissa hyödynnetään Aroma Sense -tekniikkaa. Kävijöille Aroma Sense -suihkut tarjoavat kylpylätason suihkunautinnon. Hotelli säästää vettä säästävillä suihkuilla vedenkulutuksessa.